The Recruit

Ndjek një avokate në CIA, e cila ngatërrohet në politikat e rrezikshme të fuqisë ndërkombëtare kur një ish-pasuri kërcënon të ekspozojë natyrën e marrëdhënies së saj afatgjatë me agjencinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *