The New Legends of Monkey

Hyrja në botën mitike të Mbretit Majmun, ku një murg i ri dhe grupi i tij i dishepujve janë në një udhëtim për të mbledhur rrotulla të mençurisë budiste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *