School Spirits

Maddie, një adoleshente e mbërthyer në jetën e përtejme duke hetuar zhdukjen e saj, shkon në një udhëtim për zgjidhjen e krimit ndërsa përshtatet në purgatorin e shkollës së mesme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *