His Dark Materials Season 2

Një vajzë e re është e destinuar të çlirojë botën e saj nga kontrolli i Magjisterit, i cili shtyp lidhjet e njerëzve me magjinë dhe shpirtrat e tyre shtazorë të njohur si demonët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *