Hanna Season 1

Në pjesë të barabarta thriller me koncept të lartë dhe drama të moshës madhore, HANNA ndjek udhëtimin e një vajze të re të jashtëzakonshme të rritur në pyll, ndërsa i shmanget ndjekjes së pamëshirshme të një agjenti të CIA-s jashtë librit dhe përpiqet të zbulojë të vërtetën pas kujt ajo është.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *