Grid

Kim Sae Ha, një punonjëse e Byrosë, ndeshet me një vrasës. Jung Sae Byeok, një detektiv, është dërguar për të arrestuar vrasësin. Ndërsa është në ndjekje të të arratisurit, ajo është dëshmitare e një fenomeni të pabesueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *