D.P.

Detyra e një të riu privat për të kapur dezertorët e ushtrisë zbulon realitetin e dhimbshëm të duruar nga çdo i regjistruar gjatë thirrjes së tij të detyrueshme të detyrës.

By:
Posted on:
Year:
Duration: 50 Min
Country:
Release:
Last Air Date:28 Jul 2023
Number Of Episode:12
Network:
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *