Cowboy Bebop

Një ekuipazh i rremë i gjuetarëve të dhuratave ndjek kriminelët më të rrezikshëm të galaktikës. Ata do të shpëtojnë botën — për çmimin e duhur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *