Black Knight

Në një distopian të vitit 2071 të shkatërruar nga ndotja e ajrit, mbijetesa e njerëzimit varet nga Kalorësit e Zi – dhe ata janë shumë larg nga burrat tuaj mesatarë.

By:
Posted on:
Year:
Duration: 47 Min
Country:
Release:
Last Air Date:12 May 2023
Number Of Episode:6
Network:
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *